جرثقیل سقفی

 

بالابر
جرثقیل سقفی
جرثقیل سقفی
بالابر

سقفی تک پل

جرثقیل سقفی

این نوع جرثقیل  با بالاترین کیفیت  و همچنین با بلاترین استحکام ، با ساخت

سازه مطابق استاندارد خواسته های شما را تآمین میکند. این نوع جرثقیلها با

ظرفیتهای سنگین و با سرعتهای متغیر و دقت عمل و خاصیت خاص خود (وزنه

مرده کم) تمامی نقطه نظرات شما را برآورده میکند.

 

جرثقیل سقفی,بالابر