جرثقیل سقفی

 

بالابر
جرثقیل سقفی
جرثقیل سقفی
بالابر

انواع بالابر

تعریف کلی بالابر :
بالابر ماشینی است که برای حمل بار و یا افراد بکار میرود و تفاوت های اساسی با جرثقیل و لیف تراک دارد.

انواع مکانیزم های بالابری :
مکانیزم کار انواع بالابر با همدیگر فرق میکند و براساس نیاز مشتری طراحی میشود.

انواع بالابرها :
1- بالابرهای سیار
2- بالابرهای ثابت
تعریف بالابرهای سیار :
جهت کار در ارتفاع و یا انتقال بار و نفر و انجام امور خدماتی،رنگ امیزی،ساخت سازه ها و ساختمان ها و ... کاربرد دارد.

تعریف بالابرهای ثابت :
بالابر های ثابت معمولا در خطوط تولید کارخانه ها و انبار های بزرگ مورد استفاده قرار میگیرد که نیاز به جابجایی آن نمیباشد.
انواع بالابرهای ثابت از نظر نحوه ی قرار گرفتن جک :
1- بالابر جک مستقیم از زیر
2- بالابر جک مستقیم از بغل
3- بالابر جک غیر مستقیم
جک مستقیم از زیر
• پرقدرت و ساده
• حداقل فواصل فضای اشغال شده
• کمترین عرض چاه مورد نیلز
جک مستقیم از بغل
• نیاز به حفر چاه در حدود 2 متر کمتر از حالت مستقیم از زیر جک غیر مستقیم
• بدون نیاز به حفر چاه
• نیازمند به کاراسلینک مجهز به پاراشوت
• در این حالت بالابر بصورت 1:2 راه اندازی می شود، که سرعت و مسافت طی شده توسط کابین 2 برابر جک می باشد.
انتخاب صحیح اجزای هیدرولیک
• بار مفید
• وزن کلی سرجک
• طول مسیر حرکت کاراسلینک بطور دقیق
• فاصله بین محور سرجک و نقطه نگهدارنده اش در روی جک(فقط در نصب غیر مستقیم)
• نحوه نصب(مستقیم یا غیر مستقیم، یک جک یا بیشتر)
• سه فاز یا تک فاز بودن موتور

بالابر-جرثقیل سقفیجرثقیل سقفی-بالابربالابر-جرثقیل سقفیجرثقیل سقفی-بالابر

جرثقیل سقفی,بالابر