جرثقیل آویز گسترش‌پذیر kBK دماگ

جرثقیل آویز گسترش‌پذیر KBK شرکت دماگ جزو جرثقیل‌های آویز و سبک محسوب می‌شود. به این جرثقیل آویز، جرثقیل توسعه پذیر هم گفته می شود. دلیل این نامگذاری حرکت و توسعه بالابر و سایر بخش ها در دو طرف از جرثقیل است. جرثقیل های آویز دارای تیرهای جرثقیل هستند که از عرض باند ستون جرثقیل فراتر …

جرثقیل آویز گسترش‌پذیر kBK دماگ ادامه »