جرثقیل سقفی

 

بالابر
جرثقیل سقفی
جرثقیل سقفی
بالابر

برای رفاه و ایمنی کارمندان و جلوگیری از اتلاف وقت و حمل دستی بار به طبقات بالاتر از جرثقیل سقفی و بالابر استفاده نمایید. جرثقیل سقفی و بالابرهای شرکت نیروزا امنیت کارمندان شما را تضمین می نمایید. استفاده از بالابر ها و جرثقیل سقفی همچنین موجب بهبود بهره وری کسب و کار شما می گردد.

شرکت نیروزا در تلاش برای تحقق برنامه های مختلف صنعتی در ارائه فناوری پیشرفته بالابر و جرثقیل سقفی در سراسر بازار ایران می باشد. بالابرو جرثقیل سقفی  از قطعات درجه یک با کمک تکنولوژی فوق مدرن ساخته شده اند. بالابرو جرثقیل سقفی در بخش های صنعتی مانند ساخت و ساز، نساجی، مکانیکی و بسیاری از صنایع دیگر برای بلند کردن مواد سنگین مورد استفاده قرار می گیرند و داراری عملکرد عالی، استحکام و تسلط عملیاتی بالا می باشند.

جرثقیل سقفی,بالابر