جرثقیل سقفی

 

بالابر
جرثقیل سقفی
جرثقیل سقفی
بالابر
فرم سفارش سازه جرثقیل
نام شرکت : (*)
ورودی نامعتبر
نام خریدار : (*)
ورودی نامعتبر
تلفن (*)
ورودی نامعتبر
دورنما (*)
ورودی نامعتبر
ایمیل خریدار (*)
ورودی نامعتبر
   
راهنمای اندازه گیری

جرثقیل

   
ظرفیت جرثقیل
ورودی نامعتبر
ارتفاع سالن
ورودی نامعتبر
طول مسیرحرکت
ورودی نامعتبر
دهانه سالن
ورودی نامعتبر
کلاس کاری جرثقیل
ورودی نامعتبر
کد امنیتی (*) کد امنیتی
ورودی نامعتبر

جرثقیل سقفی,بالابر