جرثقیل سقفی

 

بالابر
جرثقیل سقفی
جرثقیل سقفی
بالابر

محصولات

  1. ستونی بازویی طول بازو از 2 تا 10 متر ظرفیت 125 کیلوگرم تا 10 تن
  2. تک پل suspension از دهانه 6 تا 20 متر ظرفیت 5/. تا 20 تن
  3. gantry دروازه ای از دهانه 6 تا 40 متر ظرفیت 1 تا 150 تن
  4. بازویی از طول بازویی 2 تا 10 متر ظرفیت 125 کیلوگرم تا 10 تن
  5. دوپل BLD از دهانه 6 تا 40 متر ظرفیت 3 تا 150 تن
  6. تک پل BLM از دهانه 6 تا 30 متر ظرفیت 1 تا 120 تن
  7. تک پل HLM از دهانه 6 تا 30 متر ظرفیت 1 تا 15 تن
  8. منوریل ثابت

جرثقیل سقفی

بالابر

جرثقیل سقفی

بالابر

جرثقیل سقفی

بالابر

جرثقیل سقفی

بالابر

جرثقیل سقفی,بالابر