جرثقیل سقفی

 

بالابر
جرثقیل سقفی
جرثقیل سقفی
بالابر

بازویی

جرثقیل بازویی : این نوع جرثقیلها به دو صورت بازویی (دیواری) و یا ستونی بازویی قابل استفاده در صنایع میباشند . کاربرد این نوع جرثقیلها  در فضاهای محدود بر روی دیوار یا در مکانهایی که از دیگر تجهیزات جابجایی مواد نمیتوان استفاده کرد ، میباشد.

جرثقیل ستونی

بالابر

جرثقیل سقفی,بالابر