جرثقیل سقفی

 

بالابر
جرثقیل سقفی
جرثقیل سقفی
بالابر

سقفی جفت پل

این نوع جرثقیل در کارخانجات و محیط های روباز مورد استفاده قرارمیگیرد و برای جابجایی مواد در سالنهایی است که دهانه و تناژ مورد نظر زیاد باشد . یکی از مزایای این جرثقیلها این است که میتوان از ارتفاع بیشتری استفاده نمود.

جرثقیل سقفی

جرثقیل سقفی,بالابر