جرثقیل سقفی

 

بالابر
جرثقیل سقفی
جرثقیل سقفی
بالابر

ضد جرقه

نوع دیگری از جرثقیل میباشد که مناسب کار در محیطهای با خطر انفجار میباشد . در فضاهایی که احتمال وجود گازها یا ذرات قابل اشتعال وجود دارد . میتوان این نوع جرثقیل را به منظور ایمنی بیشتر مورد استفاده قرار داد شایان ذکر است که بدنه و سیستم الکتریکی دستگاه از ترکیبات ضد حریق ساخته شده .

 

جرثقیل سقفی,بالابر