جرثقیل سقفی

 

بالابر
جرثقیل سقفی
جرثقیل سقفی
بالابر

جرثقیل دروازه ای و نیمه دروازه ای (Gantrycrane)

جرثقیل سقفی

معمولآدر فضای باز مورد استفاده قرار میگیرد ،پلهای این جرثقیلها توسط پایه ها در روی جعبه چرخهای دو طرف استقرار یافته است و حرکت طولی این جرثقیلها بر روی ریلهای فلزی انجام میپذیرد این جرثقیلها با سازه تک پل و جفت پل عمومآ در باراندازها و کارگاههای سنگبری کاربرد دارد. نوع نیم دروازه ای این نوع جرثقیلها (بصورت نیم سقفی – نیم دروازه ای ) در کارگاههایی مورد استفاده قرار میگیرند که باربرداری در بخشی از عرض کارگاه مورد نظر باشد.

 

5-500ton Capa
6to 50 m Span
Din 4132 Design
AWSD 14-1  Welding
Double  & Single Con

جرثقیل های دروازه ای Gantry Crane

 

جرثقیل سقفی,بالابر