جرثقیل سقفی

 

بالابر
جرثقیل سقفی
جرثقیل سقفی
بالابر

امکانات ما

نمايشگاه تجهيزات جرثقيل

امروزه شركتهاي زيادي ادعاي طراحي ،خريد و ساخت جرثقيل را دارند اما در عمل جز بخشي به عنوان پل سازي

ندارند و بخشهاي تامين تجهيزات ،موجودي قطعات و خدمات پس از فروش انها چيز قابل لرلئه اي ندارند

اين شركت داراي يكي از كاملترين انبارهاي تجهيزات اعم از بالابر ، موتور ها و گير بكسها ، قلاب ها و ساير قطعات

مورد نياز در ساخت جرثقيل مي باشد در حال حاضر بيش از صدها دستگاه بالابر سنگين و سبك از برندهاي معتبر دنيا

همانند دماگ ،اشتال ، ابوس و.... و بيش از ده ها هزار دستگاه موتور گيربكس جرثقيل و بيش از  صدها قلاب در سليزهاي

مختلف در نمايشگاه اين شركت موجود مي باشد .اين توانمندي مي تواند باعث ايجاد اطمينان به كارفرمايان محترم و

نيز سرعت عمل در تامين انواع مختلف جرثقيلها گردد.عكس تعدادي از بالابر ها موتورالات و ساير تجهيزات در ادامه

ارائه شده است.

اين شركت داراي دو فضاي مجزا به مساحت 1200 متر مربع جهت انجام عمليات پل سازي مي باشد كه مجهز به كليه

امكانات لازم جهت عمليات فوق مي باشد.

سالن تعميرات

تعميرات و خدمات پس از فروش شركت در سالني به مساحت 200 متر مربع انجام مي پذيرد

 

انبار ها

اين شركت داراي دو انبار روباز و سر پوشيده به مساخت 600 متر مربع مي باشد.

 

اين شركت با دارا بودن 1 كارشناس ارشد ، 5 كارشناس ، 3 تكنسين در بدنه اصلي و تجربه سالها طراحي و اجراي

FEM، DIN پروژه هاي مختلف قادر است جرثقيلهاي پيچيده را بر اساس استانداردهاي بين المللي همانند

به انجام رسانده و با بهترين كيفيت تحويل نمايد.پس از طراحي جرثقيلها بر اساس استانداردهاي فوق ASME, ISO,

عمليات مدل سازي و تهيه نقشه هاي كلي و نيز نقشه هاي كارگاهي توسط واحد طراحي انجام شده و با نظارت واحد

ان انجام مي گيرد. NDT و شركتهاي معتبر تست و بازرسي عمليات ساخت سازه و نيز تستهاي QC

 

انبار کارخانه

جرثقيل سقفیجرثقيل سقفی

بالابر

جرثقیل سقفی

فروشگاه قطعات یدکی 

بالابر

جرثقيل سقفی

بالابر

 سالن پلسازی

جرثقيل سقفی

بالابر

جرثقيل سقفی

جرثقیل سقفی,بالابر