جرثقیل سقفی

 

کاتالوگ ها

از این بخش می توانید کاتالوگ محصولات شرکت DEMAG آلمان را دانلود نمایید

جرثقیل سقفی 

 

 Demag1.pdf             Demag2.pdf             Demag3.pdf

 

در این بخش کاتالوگ محصولات شرکت VHT ایتالیا قرار دارد که امکان دانلود نیز وجود دارد

جرثقیل سقفی 

VHT 1.pdf                VHT 2.pdf               VHT 3.pdf    

 

 

همچنین از بخش زیر کاتالوگ محصولات گیربکس های AF را می توانید دانلود نمایید

جرثقیل سقفی

AF Gearbox Parts(5,6)                  AF GearBox Parts(8,10,12)             AF GearBox Part 18 

جرثقیل سقفی,بالابر