معرفی انواع جرثقیل دروازه ای و نیم دروازه ای

جرثقیل دروازه ای

معرفی جرثقیل دروازه ای جرثقیل دروازه ای (Gantry Crane) تا حدودی در پیکربندی شباهت هایی با جرثقیل های سقفی دارند ولی به طور کلی تفاوت ها زیاد هستند. جرثقیل های سقفی دروازه ای به راحتی در سه سمت طولی و عرضی و ارتفاعی جابجا می شوند. جرثقیل دروازه ای در دو دسته جرثقیل دروازه ای …

جرثقیل دروازه ای ادامه »