خرید جرثقیل سقفی دو پل

معرفی جرثقیل سقفی دو پل (جرثقیل سقفی جفت پل)

جرثقیل سقفی جفت پل از جرثقیل های سقفی جفت پل یا دو پل برای حمل اجسام با وزن سنگین و عرض طویل تر استفاده می شود. بالابر سقفی دو پل نسبت به بالابر تک پل کاربردی تر است. جرثقیل های جفت پل دارای دو پل با راهبر طولی است که وینچ بالابر بوسیله یک بخش …

معرفی جرثقیل سقفی دو پل (جرثقیل سقفی جفت پل) ادامه »