موتور روتور مخروطی KB شرکت دیماگ

موتور روتور مخروطی KB شرکت dEMAG

ساده، قوی و قابل اعتماد – اینها ویژگی های کلیدی موتورهای روتور مخروطی KB شرکت demag (Conical-rotor brake motors یا موتور مخروطی چرخان) هستند. عملکرد منحصر به فرد ترمز موتور نیاز به کنترلگر جداگانه یا سوئیچینگ اضافی را از بین می برد. دلیل این عملکرد، اتصال مکانیکی بین ترمز و موتور است. در نتیجه: عمل …

موتور روتور مخروطی KB شرکت dEMAG ادامه »