مگنت در جرثقیل مغناطیسی

مگنت صنعتی | مگنت جرثقیل

مگنت جرثقیل برای جابجایی و جداسازی مواد و اجسام فلزی کاربرد دارد | خرید مگنت جرثقیل